Mâm 6 người/1 triệu 8 (có thể đổi món theo sở thích)

1.800.000 /mâm

Danh mục: