Thông tin cá nhân

Số điện thoại: 0983 117 645
Địa chỉ: Gần địa danh Cổng trời, Khu 1 TT Tam Đảo, Vĩnh Phúc