Mâm 6 người/1 triệu 2 (có thể đổi món theo sở thích)

1.200.000 /mâm

Danh mục: