Hiển thị tất cả 12 kết quả

Đặc sản hấp dẫn

Cầy vòi hấp

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Cầy vòi nướng

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Cầy vòi om riềng mẻ

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Cầy vòi xào lăn

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Cầy vòi xào sả ớt

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Chim nướng

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Chim quay

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Chim xào hành răm

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Chim xào sả ớt

250.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Hon hấp (xào lăn)

400.000 

Đặc sản hấp dẫn

Hon nuôi nướng

400.000 /đĩa

Đặc sản hấp dẫn

Hon nuôi om riềng mẻ

400.000 /đĩa